Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: MVDr. Martin Svoboda, e-mail: skolni.zs@volny.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Renata Ochmanová, e-mail: renataochmanova@seznam.cz

Výchovný poradce: Ing. Jana Šlachtová, e-mail: jana.slachtova@seznam.cz

Personalista: Dagmar Votrubcová

Finanční referent: Anna Sluštíková, e-mail: skolni.eko@volny.cz

Vyučující I. stupně

třídnictví vyučující
I. třída Mgr. Barbora Tomšů
II. třída Mgr. Gabriela Němcová
III. třída Mgr. Marcela Matyášová
IV. třída Mgr. Jana Stepková
V. třída Mgr. Martina Sládková - Tv, Aj

Vyučující II. stupně

třídnictví vyučující vyučované předměty
VI. třída Ing. Olga Jakšlová M, F, Ov, Pč
VII. třída PaedDr. Taťána Pawerová Čj, D, Vv, Ov
VIII. třída Mgr. Pavla Nesvadbová Čj, Rj, D, Hv
IX. třída Mgr. Květa Przybylová Př, Přv, Prv, F, Vl

 Netřídní

vyučující vyučované předměty
MVDr. Martin Svoboda Z
Mgr. Renata Ochmanová M, Inf, Pč
Ing. Jana Šlachtová M, Ch, VkZ, Pč
Mgr. Eva Lomičová Aj, Ov

Asistenti pedagoga

Zuzana Smočková
Miroslava Novotná
Dagmar Mackovčáková
Monika Kožušníková

Školní asistent

Sylvie Řepková

Vychovatelky

Irena Bartečková
Martina Pekárová

Nepedagogičtí pracovníci

provozář Stanislav Mihál
kuchařka Jana Ševěčková
  Jarmila Jakešová
uklízečka Vanda Mechlová
  Angelika Srncová
  Iveta Chourová