Harpagon je lakomec?

22.01.2023

Žáci zhlédli divadelní představení francouzského dramatika Moliera Harpagon je lakomec v podání divadelního souboru Divadla moravskoslezského v Ostravě. Činohra byla netradičně převedena na žánr operety, v představení zazněla spousta známých muzikálových melodií, pěvecká čísla byla doprovázena tancem různých žánrů a stylů. Španělské tance střídal street dance apod. Vše však bylo velmi nápadité, vkusné, představení mělo spád a velmi se žákům líbilo.

Bylo dosaženo obou cílů:

- divadelní představení přiblížilo žákům současnou světovou literaturu

- žáci si osvojili pravidla společenského chování a etikety v kulturním prostředí velkého divadla. Někteří nevhodně oblečení žáci si uvědomili, že se musí zamyslet nad vhodností svého výběru oblečení.