Motivační den "Lidské tělo"

26.05.2023

Třeťáci formou zajímavých aktivit opakovali, procvičovali a fixovali učivo o lidském těle a etapách lidského života.