Testování žáků

24.08.2021

Plošné testování ve školách je cíleno pouze na žáky. Proběhne 3x po sobě - 1., 6. a 9. září. 

Pouze žáci 1. tříd se budou testovat až ve čtvrtek 2. září.

Organizace testování bude stejná jako v závěru školního roku, testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Celou dobu musí mít žák nasazenou ochranu dýchacích cest.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

  • 14 dní po plně dokončeném očkování
  • potvrzení o prodělané nemoci Covid - 19 (180 dní od prvního pozitivního testu)
  • doložení negativního výsledku testu provedeném v odběrovém místě

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZd - použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, u konzumace potravin musí sedět v lavici.

Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezodkladně po příchodu do školy.

V ranní školní družině se žáci netestují, budou testováni až ve škole.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nemůže žákovi škola umožnit vzdělávání a osobní přítomnost ve škole. Škola kontaktuje zákonného zástupce, žáka izoluje od ostatních. Žák v tomto případě není automaticky omluven ze vzdělávání a nemá nárok na distanční vzdělávání.

Od 10. září budou žáci nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy.