Testování žáků 1. a 8. listopadu 2021

29.10.2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 10. 2021 proběhne na území našeho okresu ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování neočkovaných žáků na onemocnění COVID-19.

Testování proběhne v pondělí 1. a 8. listopadu 2021 v 1. vyučovací hodině, v kmenové učebně.

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ

Testování bude ve škole realizováno pomocí antigenních testů.

Testování nepodstupují žáci, kteří:

  • splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
  • prodělali onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest (od 15 let respirátor), a to po celou dobu v budově školy nebo ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků. Cvičit pak budou moci pouze ve venkovních prostorech, přičemž nesmějí použít sprchy, dále nesmí zpívat, pokud nemohou udržet 2 m odstup, musí používat vyčleněné hygienické zařízení a při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. Výjimkou jsou pak děti s psychickou poruchou nebo vážným zdravotním problémem.