Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení a ukončení vyučování: 

Zahájení vyučování I. pololetí 3. září 2018(po)
Ukončení vyučování I. pololetí 31. ledna 2019 (čt)
Zahájení vyučování II. pololetí 4. února 2019 (po)
Ukončení vyučování II. pololetí 28. června 2019 (pá)

Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2018 (po, út)
Vánoční prázdniny

22. prosince 2018 (so) - 2. ledna 2019 (st),

vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny 1. února 2019 (pá)
Jarní prázdniny 11. února - 17. února 2019 (po - ne)
Velikonoční prázdniny 18. dubna a 19. dubna 2019 (čt, pá)
Hlavní prázdniny 29. června 2019 (so) - 1. září 2019 (ne)

 Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučování začíná v 8.00, vyjímečně v 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 15.30 hodin.

O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, velkou přestávku po 2. vyučovací hodině mohou za pěkného počasí trávit na dvorku školy, kde mohou sportovat a hrát různé míčové hry. 

Rozvrh jednotlivých tříd spňuje požadavky školské legislatívy, respektuje požadavky psychohygieny.

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy v budově školy.

Žáci mohou navštěvovat školní družinu, která se také nachází v budově školy.

Rozvrh vyučovacích hodin - zvonění

0. hodina 7.00 - 7.45 přestávka 15 minut
1. hodina 8.00 - 8.45 přestávka 10 minut
2. hodina 8.55 - 9.40 přestávka 20 minut
3. hodina 10.00 - 10.45 přestávka 10 minut
4. hodina 10.55 - 11.40 přestávka 10 minut
5. hodina 11.50 - 12.35 přestávka 10 minut
6. hodina 12.45 - 13.30 přestávka 30 minut
7. hodina 14.00 - 14.45  

 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země