Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení a ukončení vyučování: 

Zahájení vyučování I. pololetí 4. září 2017(po)
Ukončení vyučování I. pololetí 31. ledna 2018 (st)
Zahájení vyučování II. pololetí 3. ledna 2018 (st)
Ukončení vyučování II. pololetí 29. června 2018 (pá)

Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2017 (čt, pá)
Vánoční prázdniny

23. prosince 2017 (so) - 2. ledna 2018 (út),

vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Pololetní prázdniny 2. února 2018 (pá)
Jarní prázdniny 5. února - 11. února 2018 (po - ne)
Velikonoční prázdniny 29. března a 30. března 2018 (čt, pá)
Hlavní prázdniny 2. července 2018 (po) - 31. srpna 2018 (pá)

 Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučování začíná v 8.00, vyjímečně v 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 15.30 hodin.

O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, velkou přestávku po 2. vyučovací hodině mohou za pěkného počasí trávit na dvorku školy, kde mohou sportovat a hrát různé míčové hry. 

Rozvrh jednotlivých tříd spňuje požadavky školské legislatívy, respektuje požadavky psychohygieny.

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy v budově školy.

Žáci mohou navštěvovat školní družinu, která se také nachází v budově školy.

Rozvrh vyučovacích hodin - zvonění

0. hodina 7.00 - 7.45 přestávka 15 minut
1. hodina 8.00 - 8.45 přestávka 10 minut
2. hodina 8.55 - 9.40 přestávka 20 minut
3. hodina 10.00 - 10.45 přestávka 10 minut
4. hodina 10.55 - 11.40 přestávka 10 minut
5. hodina 11.50 - 12.35 přestávka 10 minut
6. hodina 12.45 - 13.30  

 

 

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země