Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení a ukončení vyučování: 

Zahájení vyučování I. pololetí 1. září 2016(čt)
Ukončení vyučování I. pololetí 31. ledna 2017 (út)
Zahájení vyučování II. pololetí 1. února 2017 (st)
Ukončení vyučování II. pololetí 30. června 2017 (pá)

Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2016 (st, čt)
Vánoční prázdniny

23. prosince 2016 (pá) - 2. ledna 2017 (po),

vyučování začne v úterý 3. ledna 2017

Pololetní prázdniny 3. února 2017 (pá)
Jarní prázdniny 13. března - 19. března 2017 (po - ne)
Velikonoční prázdniny 13. dubna a 14. dubna 2017 (čt, pá)
Hlavní prázdniny 1. července 2017 (so) - 1. září 2017 (pá)

 Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučování začíná v 8.00, vyjímečně v 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 15.30 hodin.

O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, velkou přestávku po 2. vyučovací hodině mohou za pěkného počasí trávit na dvorku školy, kde mohou sportovat a hrát různé míčové hry. 

Rozvrh jednotlivých tříd spňuje požadavky školské legislatívy, respektuje požadavky psychohygieny.

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy v budově školy.

Žáci mohou navštěvovat školní družinu, která se také nachází v budově školy.

Rozvrh vyučovacích hodin - zvonění

0. hodina 7.00 - 7.45 přestávka 15 minut
1. hodina 8.00 - 8.45 přestávka 10 minut
2. hodina 8.55 - 9.40 přestávka 20 minut
3. hodina 10.00 - 10.45 přestávka 10 minut
4. hodina 10.55 - 11.40 přestávka 10 minut
5. hodina 11.50 - 12.35 přestávka 10 minut
6. hodina 12.45 - 13.30  

 

 

Projekty 

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země