1954/1955

Osmiletá střední škola Havířov III.

Vedoucí pracovníci:

Ředitel: Kornel Kupidlovský

Zástupce ředitele: František Koziorka

Složení učitelského sboru:

Z první osmileté střední školy v Šenově přecházejí na novou školu jako učitelé:

 • Libor Balon
 • Přemek Ruta
 • Jiřina Rutová
 • Františka Pilchová
 • Josef Dvořák

Z bývalé školy národní na Podlesí přecházejí:

 • Růžena Bernatíková 
 • Božena Menšíková
 • Vlasta Kolichová 
 • Antonín Uher
 • Květa Polachová 
 • Josef Kostřánek
 • Blažena Štodtová 
 • p. Máca
 • Ludmila Vavrečková 
 • p. Stehlíková

Nově ustanovení učitelé jsou většinou začátečníci, většinou s jednoletou nebo dvouletou praxí. 

Jsou to:

 • Jiřina Kantorová 

 • p. Beránek
 • Antonín Hradil 
 • p. Nováková
 • Marie Kosová 
 • Dagmar Sedláčková
 • Milena Boturová 
 • Doubravka Dvořáková
 • Věra Benešová 
 • p. Kornášová
 • Metoděj Grulich 
 • Blažena Vrbová
 • Richterová Štěrbová
 • Vratislav Klimeš 
 • p. Maťátková
 • p. Proske 
 • Libuše Bočková