Školní jídelna - výdejna

Přihlašování žáků

  • osobně na sekretariátě školy
  • osobně na ZŠ Moravská - školní jídelna

Odhlašování obědů

  • přes internet
  • osobně na sekretariátě školy
  • osobně nebo telefonicky na ZŠ Moravská - školní jídelna - 596 884 555 (11:00 - 13:30)

Odhlašování a jiné změny provádějte nejpozději den předem do 12:30.

Výdej obědů

pondělí - pátek    11.50 - 13.50

Stravování v době nemoci

Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může ji vyzvednout do nosiče jídel pouze první den žákovy nepřítomnosti ve škole, za podmínek určených školní jídelnou v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je školní jídelna povinna se ze zákona řídit (MZ č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2003 Sb., vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., MŠMT č. 107/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin).

  • Žáci jsou zařazováni do věkových, a tedy i cenových skupin podle toho, kolika let dosáhnou v daném školním roce.
  • Školní rok 2022/2023 trvá od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.