Pronájmy a poskytované služby

Pronájem učebny

dle vybavení učebny a požadavků

Nájem

5,- Kč

Vodné, stočné

5,- Kč

Elektřina

25,- Kč

Úklid

20,- Kč

Zisk

5,- Kč

CELKEM


60,- Kč/1 hod

Pronájem školní jídelny

Vodné, stočné

35,- Kč

Elektřina

65,- Kč

Ostatní služby

100 Kč

Zisk

50,- Kč

CELKEM

250,- Kč/1 hod

Pronájem tělocvičny

Teplo, TUV

175,- Kč

Vodné, stočné

5,- Kč

Elektřina

65,- Kč

Zisk

5,- Kč

CELKEM

250,- Kč/1 hod