Školní družina

Přihlašování žáků

Přihlašování a odhlašování dětí do školní družiny a předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Školné

Školné, tj. úplata rodičů za uvedenou školskou službu (umístění dítěte ve školní družině) činí na každé dítě 150,-Kč měsíčně. O snížení či prominutí úplaty rozhoduje v individuálních případech ředitel školy.

Provoz školní družiny

Pondělí            6.30 - 7.55            11.40 - 16.15
Úterý                6.30 - 7.55            11.40 - 16.15
Středa              6.30 - 7.55            11.40 - 16.15
Čtvrtek             6.30 - 7.55            11.40 - 16.15

Pátek                6.30 - 7.55            11.40 - 16.05

Vnitřní řád školní družiny