Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby, které jsou především zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti
  • kariérové poradenství
  • primární prevenci sociálně patologických jevů
  • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Školní poradenský tým

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Pavla Nesvadbová

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Nesvadbová

Kariérový poradce: Ing. Olga Jakšlová

Školní metodik prevence: Mgr. Martina Sládková, Mgr. Květa Przybylová

Speciální pedagog: Mgr. Denisa Janků, Mgr. Jana Stepková


Program školního poradenského pracoviště

Několik rad pro rodiče:

Následujících pár řádků Vám pomůže předejít situacím, které dnes zažívají mnozí z Vás. Z největší lásky ke svému dítěti, ve snaze usnadnit mu život, dát mu vše po čem touží, se dopouštíme na jejich výchově té největší křivdy. Neučíme je odpovědnosti a samostatnosti a tím vlastně bráníme jejich zdravému rozvoji. Výsledkem toho jsou zklamaní rodiče, nešťastné děti a plné ambulance u dětských psychologů a psychiatrů. Nabízíme Vám proto názor odborníků, jak se vyhnout výchovným zklamáním.

Jak vychovat chuligána

1. Odmalička dávejte dítěti vše, co si bude přát.

2. Důsledně dělejte vše za dítě: když rozhází své věci, sami je posbírejte a ukliďte. Takto bude přesvědčené, že odpovědnost za to, co dělá, není v něm, ale na jeho okolí.

3. Svému dítěti nic nezakazujte! Dovolte mu všechno číst, na vše se dívat, vše vyzkoušet. Jen tak získá zkušenosti a pozná, co je pro něj dobré a co špatné.

4. Smějte se jeho neslušným a hrubým slovům, vtipům. Bude si o sobě myslet, že je moudré a zajímavé.

5. Nikdy neříkejte dítěti, že něco dělá špatně. Chudák, ještě by trpělo pocitem viny.

6. Dávejte mu tolik peněz, kolik bude chtít. Ať se má dobře. Bylo by hrozné, kdyby muselo dřít tak, jako kdysi vy.

7. Dopřejte mu komfort: značkové oblečení, zábavné hry na počítači, dovolené, kamarády,..., splňte všechna jeho přání. Vždyť kdyby pociťovalo nějaký nedostatek, bylo by nervózní, nesmělé a zakomplexované.

8. Vždy braňte své dítě. Není důležité, kdo má pravdu, nebo s kým se dostalo do konfliktu - s učitelem, sousedy, policii. Nesmíme dopustit, aby mu kdokoliv ukřivdil.

Pokud i přes uplatňování těchto výchovných zásad z vašeho dítěte vyroste chuligán, není vina na vaší straně. Udělali jste vše, co se dalo, abyste ho zkazili.