Organizace školního roku 2023/2024


Zahájení a ukončení vyučování:

Zahájení vyučování I. pololetí           4. září 2023 (po)
Ukončení vyučování I. pololetí         31. ledna 2024 (st)
Zahájení vyučování II. pololetí          1. února 2024 (čt)
Ukončení vyučování II. pololetí        28. června 2024 (pá)


Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny        26. října a 27. října 2023 (čt, pá)
Vánoční prázdniny          23. prosince 2023 (so) - 2. ledna 2024 (út), vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
Pololetní prázdniny        2. února 2024 (pá)
Jarní prázdniny                5. února - 11. února 2024 (po - ne)
Velikonoční prázdniny   28. března 2024 (pá)
Hlavní prázdniny            29. červena 2024 (so) - 1. září 2024 (ne)


Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Organizace výuky:

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučování začíná v 8.00, výjimečně v 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (7.) končí v 14.45 hodin.

Rozvrh jednotlivých tříd splňuje požadavky školské legislativy, respektuje požadavky psychohygieny.

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy v budově školy.

Žáci mohou navštěvovat školní družinu, která se také nachází v budově školy.

Rozvrh vyučovacích hodin - zvonění

0. hodina      7.00 - 7.45      přestávka 15 minut
1. hodina      8.00 - 8.45      přestávka 10 minut
2. hodina      8.55 - 9.40      přestávka 20 minut
3. hodina     10.00 - 10.45   přestávka 10 minut
4. hodina     10.55 - 11.40    přestávka 10 minut
5. hodina     11.50 - 12.35    přestávka 10 minut
6. hodina     12.45 - 13.30   přestávka 30 minut
7. hodina     14.00 - 14.45