Organizace školního roku 2022/2023


Zahájení a ukončení vyučování:

Zahájení vyučování I. pololetí           1. září 2022 (čt)
Ukončení vyučování I. pololetí         31. ledna 2023 (út)
Zahájení vyučování II. pololetí          1. února 2023 (st)
Ukončení vyučování II. pololetí        30. června 2023 (pá)


Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny        26. října a 27. října 2022 (st, čt)
Vánoční prázdniny          23. prosince 2022 (pá) - 2. ledna 2023 (po), vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
Pololetní prázdniny        3. února 2023 (pá)
Jarní prázdniny                13. března - 19. března 2023 (po - ne)
Velikonoční prázdniny   6. dubna 2023 (čt)
Hlavní prázdniny             1. července 2023 (so) - 3. září 2023 (ne)


Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Organizace výuky:

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučování začíná v 8.00, výjimečně v 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (7.) končí v 14.45 hodin.

O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, velkou přestávku po 2. vyučovací hodině mohou za pěkného počasí trávit na dvorku školy, kde mohou sportovat a hrát různé míčové hry.

Rozvrh jednotlivých tříd splňuje požadavky školské legislativy, respektuje požadavky psychohygieny.

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy v budově školy.

Žáci mohou navštěvovat školní družinu, která se také nachází v budově školy.

Rozvrh vyučovacích hodin - zvonění

0. hodina      7.00 - 7.45      přestávka 15 minut
1. hodina      8.00 - 8.45      přestávka 10 minut
2. hodina      8.55 - 9.40      přestávka 20 minut
3. hodina     10.00 - 10.45   přestávka 10 minut
4. hodina     10.55 - 11.40    přestávka 10 minut
5. hodina     11.50 - 12.35    přestávka 10 minut
6. hodina     12.45 - 13.30   přestávka 30 minut
7. hodina     14.00 - 14.45