Školní dokumenty

Školní řád

Školní vzdělávací program

4., 7., 8., 9. ročník

Dodatek ke ŠŘ v době distanční výuky

Školní vzdělávací program

1., 2., 3., 5., 6. ročník

Pokyny ŘŠ k mimořádným hygienickým opatřením v období pandemie COVID 19 od 1. 9. 2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019