Školní dokumenty

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

.

Školní vzdělávací program 9/2016

4., 8., 9. ročník

Dodatek ke ŠŘ v době distanční výuky

Vnitřní řád školní družiny

.

Školní vzdělávací program 9/2021

1., 2., 3., 5., 6.,7. ročník

Pokyny ŘŠ k mimořádným hygienickým opatřením v období pandemie COVID 19 od 1. 9. 2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019