1955/1956

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Božena Němcová

Zástupce ředitele:

Výchovný poradce:

Administrativní pracovnice: Drahomíra Muchová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Růžena Bernatíková
 • I.B Zdeňka Fetterová
 • I.C Květoslava Polachová
 • I.D Jiřina Kantorová
 • I.E Blažena Štodtová
 • II.A Josef Kostřánek
 • II.B Vlasta Kolichová
 • II.C Františka Pilchová
 • II.D Alena Cardová
 • II.E Milena Smičková
 • III.A Věra Benešová
 • III.B Marie Kosová
 • III.C Antonín Hradil
 • IV.A Metoděj Grulich
 • IV.B Vratislav Klimeš
 • IV.C Libuše Bočková
 • V.A Božena Menšíková
 • V.B Ludmila Vavrečková
 • V.C Irena Banasinská

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Jiřina Rutová
 • VI.B Dagmar Sedláčková
 • VI.C Libor Balon
 • VII.A Blažena Vrbová
 • VII.B Dagmar Kornášová
 • VII.C Antonín Slezáček
 • VIII.A Josef Dvořák
 • VIII.B Přemek Ruta

Netřídní

 • Doubravka Dvořáková

Družina mládeže

Vychovatelka : Vilma Knězková
Vychovatelka: Ilona Vašíčková


Správní zaměstnanci

Školnice:     Marie Zbranková
                      Emilie Pivovarová
Uklízečky :  Ludmila Jurnostová

                      Alžběta Kochanová

                      Antonie Pščolková
                      Marie Opletalová
                      Josefa Kovaczová

Topiči:          Amílie Tomisová
                      Helena Krejčí
                      Otakar Zbranek
                      Josef Pivovar


Školní jídelna

Vedoucí ŠJ : Štěpánka Pěgřimková
Kuchařky :    Marie Pardubická
                       Anežka Jakubczáková
                       Žofie Poláková
Prac. provozu: Dana Matějková
                          Jiřina Rendlová
                          Jarmila Onderková
                         Jindřiška Bernardyová

.