1968/1969

Školu navštěvuje 879 žáků.

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Arnošt Perger

Zástupce ředitele: Květoslava Polachová, Jiří Slabý

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Růžena Bernatíková
 • I.B Ema Kubášková
 • I.C Anna Kudelková
 • II.A Jarmila Karásková
 • II.B Gabriela Ortová
 • III.A Eva Havlásková
 • III.B Vlasta Tomášková
 • IV.A Božena Filínová
 • IV.B Věra Doležalová
 • IV.C Marie Hurtová
 • V.A Anna Kovářová
 • V.B Jindřiška Škutová
 • V.C Věra Prokopová
 • V.D Ema Krejčová

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Lydie Flisniková - 1.-5. post. roč. M, Tv
 • VI.B Zdeňka Křižáková - 1.-5. post. roč. M, Vv
 • VI.C Božena Šimečková - Z, práce v dom.
 • VI.D Alena Kunčická - 1. - 5. pst. roč. + Čj
 • VII.A Jiří Šabacký - M,F
 • VII.B Ludmila Vavrečková - 1. - 5. pst. roč. + M
 • VII.C Miloslava Šojdrová - Čj, Hv
 • VIII.A Eva Blanová - F, Ch
 • VIII.B Jiřina Malinová - Bi, Ch
 • VIII.C Jiřina Doláková - Rj, D
 • VIII.D Hana Richterová - Čj, D
 • IX.A Irena Banasinská - Bi, Z
 • IX.B Květoslava Sychrová - Čj, Rj
 • IX.C Doubravka Dvořáková - Čj, Rj

Netřídní

 • Iva Bernatíková - 1. - 5. post. roč. +TV
 • Marie Urbanová - dálkové studium Rj, Hv
 • Vladimír Novák - Ds, M, Pv
 • Františka Pilchová - Bi, Z Pv
 • Alena Panáčová - M, F
 • Marie Střižíková - DS, Čj, Nj

Družina mládeže

Vedoucí vychovatelka : Marie Kučírková

Vychovatelka : Erika Klimparová

                            Libuše Pawlasová

Skupinová vedoucí PO

                           Marie Musialová

Správní zaměstnanci

Školník:  Antonín Chromík

Uklízečky: Marie Brencziková
                    Terezie Halomiová
                    Anna Chromcová
                    Františka Chromíková
                    Hermína Křístková
                    Marie Skurková
                    Emilie Hejníčková
                    Ludmila Klimková

Vedení školní jídelny: Věra Valuchová

Vedoucí kuchařka: Marie Horáková
Kuchařky: Marie Herudková
                   Marie Mrázková
                   Božena Zounarová