1969/1970

Školu navštěvuje 797 žáků.

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Arnošt Perger

Zástupce ředitele: Květoslava Polachová, Jiří Slabý

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Gabriela Ortová
 • I.B Jarmila Karásková - Bednářová
 • II.A Růžena Bernatíková
 • II.B Ema Kubašková
 • II.C Anna Kudelková
 • III.A Eva Zapletalíková
 • III.B Věra Prokopová
 • III.C Anna Kovářová
 • IV.A Eva Havlásková
 • IV.B Vlasta Tomášková
 • V.A Božena Filínová
 • V.B Ema Krejčová
 • V.C Marie Musialová

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Lydie Flisníková - 1. - 5. post. ročník, M, Tv
 • VI.B Marie Biedravová - M, F
 • VI.C Irena Banasinská - Bi, Z
 • VII.A Anna Kubínová - Čj, Rj
 • VII.B Mojmír Pokluda - M, Tv
 • VII.C Doubravka Dvořáková - Čj, Rj
 • VII.D Alena Kunčická - 1. - 5. post. roč., Čj
 • VIII.A Marie Kazdová - M, Ch
 • VIII.B Ludmila Vavrečková - 1.- 5. post.roč., M, Rj
 • VIII.C Miloslava Šojdrová - Čj, Hv
 • IX.A Jiří Šabacký - M, F
 • IX.B Jiřina Malinová - Bi, Ch
 • IX.C Jiřina Doláková - Rj, D
 • IX.D Hana Richterová - Čj, D

Netřídní

 • Iva Bernatíková - 1. - 5. post. roč. TV
 • Marie Urbanová - dálkové studium Rj, Hv
 • Vladimír Novák - Ds, M, Pv
 • Františka Pilchová - Bi, Z Pv
 • Zdena Křižáková - 1. - 5. post. roč. , Vv, M
 • Božena Šimečková - Z, práce v dom.
 • Eliška Škodáčková - Rj, D

Školní družina

Vedoucí vychovatelka : Marie Kučírková

Vychovatelka : Erika Klimparová

                            Libuše Vicherková - Pawlasová
                            Miroslava Horkelová - od 8.12.1969

Správní zaměstnanci

Školník: Antonín Chromík

Uklízečky: Marie Brencziková
                    Františka Chromíková
                    Hermína Křístková
                    Marie Skurková
                    Emilie Hejníčková
                    Nováková
                    Klečková

Vedení školní jídelny: Věra Valuchová

Vedoucí kuchařka: Marie Horáková
Kuchařky: Marie Herudková
                   Marie Mrázková
                   Božena Zounarová
                   Dostálová