1973/1974

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Božislav Nogol

Zástupce ředitele: Antonín Filip, Vanda Kocurková

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Gabriela Ortová
 • I.B Jarmila Bednářová
 • I.C Lýdie Flisníková
 • II.A Růžena Bernatíková
 • II.B Anna Galusová
 • III.A Božena Filinová
 • III.B Marie Musialová
 • III.C Květoslava Polachová (vyrovnávací třída)
 • IV.A Iva Chrobáčková
 • IV.B Vlasta Štahurská
 • IV.C Anna Kudelková (zvláštní třída psych.oddělení)
 • V.A Anna Kovářová
 • V.B Věra Doležalová

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Ludmila Vavrečková, 1.-5. post. v., učí M, Rý
 • VI.B Jiřina Doláková, R- D
 • VII.A Ludmila Kubínová, Čj - R
 • VII.B Doubrava Dvořáková, Čj- R
 • VII.C Zdeňka Křižáková, 1. - 5. post. r., učí M, Rý
 • VIII.A Eva Blanová, F-Ch
 • VIII.B Elina Šotkavská, Sl - R
 • IX.A Hana Richterová, Čj- D
 • IX.B Marie Urbanová, R- Hv
 • IX.C Miroslav Jalový, M

Netřídní

 • Irena Banasinská
 • Marta Horváthová
 • Jiřina Malinová
 • Františka Pilchová
 • Jiří Šabacký - výchovný poradce

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Erika Klimparová

Vychovatelky: Prokopová

                          Boberová
                          Šlachtová - bez kvalifikace

Správní zaměstnanci

Školnice: Antonie Pščolková

Uklízečky: Brenčíková

                   Hejníčková
                   Svetová
                   Bošilová

Topiči:  Franková

             Chromík

Školní jídelna

Vedoucí: Božena Orlová

Vedoucí kuchařka: Marie Horáková

Kuchařky: Marie Mrázková

                   Božena Zounarová
Pomocné síly: Marie Herudková
                           Dostálová