1982/1983

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Božislav Nogol

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Anna Zbranková do 31.12.1981

Vyučující I. stupeň

 • I.A Emma Kubašková
 • I.B Jarmila Bednářová
 • II.A Gabriela Ortová
 • II.B Vilma Pokorná
 • II.C Eva Havlásková
 • III.A Ladislava Spurná
 • III.B Jiří Chorazy
 • III.C Lydie Flisníková
 • IV.A Božena Filínová
 • IV.B Marie Musialová
 • IV.C Anna Kudelková
 • V.A Vlad. Havrlantová, Čj-Vv
 • V.B Milan Badal, Z-Tv
 • V.C Marie Pšurná, R-Hv

Vyučující II. stupeň 

 • VI.A Hana Richterová, Čj-D
 • VI.B Miroslav Hlavačka, M-Pv
 • VII.A Ludmila Kubínová, Čj-Rj
 • VII.B Elena Šotková, Sl-Rj
 • VIII.A Ludmila Radová, Ch-F-Bv
 • VIII.B Ludmila Vavrečková, M

Netřídní

 • Irena Banasinská, Z-Př-Pv
 • Věra Bracháčková, Př-Pv
 • Iva Chrobáčková, Tv
 • Anežka Tesarčíková, Rj-Nj
 • Jiří Šabacký, M-Pv

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Procházková

Kuchařky: Věra Čečotková

                   Dana Sikorová
                   Božena Zounarová
                   Jiřina Rendlová
                   Květuše Vacková