1983/1984

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Gabriela Ortová
 • I.B Vilma Pokorná
 • II.A Emma Kubášková
 • II.B Jarmila Bednářová
 • II.C Anna Kudelková
 • III.A Božena Filinová
 • III.B Iva Chrobáčková
 • III.C Eva Havlásková
 • IV.A Ladislava Spurná
 • IV.B Marie Musialová
 • IV.C Lydie Fllisníková
 • V.A Ludmila Radová, F-Ch
 • V.B Ludmila Vavrečková, M

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Vlad. Havrlantová, Čj-Vv
 • VI.B Marie Pšurná, Rj-Hv
 • VII.A Hana Richterová, Čj-D
 • VII.B Irena Banasinská, Z-Př-Pv
 • VIII.A Ludmila Kubínová, Čj-Rj
 • VIII.B Elena Šotkovská, Sl-Rj

Netřídní

 • Věra Bracháčková, Př-Pv
 • Jiří Šabacký, M-Pv
 • Jiří Hložek

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Procházková

Vychovatelky: Mária Rosypková

                           Eva Švarcová
                           Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci

Školník: Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky: Emílie Hejníčková

                    Ingeborg Bošelová
                    Věra Kuriaková
                    Mária Bodnárová

Topiči: Josef Matušinský 

             Mária Danihelová 

Školní jídelna

Vedoucí: Liběna Grymová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Orszulíková

Kuchařky: Věra Čečotková

                    Dana Sikorová
                    Božena Zounarová
                    Jiřina Rendlová
                    Květuše Vacková
                    Irini Vasiliadu