1984/1985

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Emma Kubášková
 • I.B Jarmila Bednářová
 • II.A Gabriela Ortová
 • II.B Vilma Pokorná
 • II.C Lydie Flisniková
 • III.A Ladislava Spurná
 • III.B Marie Musialová
 • III.C Anna Kudelková, Olga Vlachová
 • IV.A Božena Filinová, Olga Vyhnálková
 • IV.B Iva Chrobáčková
 • IV.C Eva Havlásková
 • V.A Věra Bracháčková, Př-Pv
 • V.B Ludmila Kubínová, Čj-Rj

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Ludmila Radová, F-Ch
 • VI.B Ludmila Vavrečková, M-Rý
 • VII.A Elena Šotkovská, Sl-Rj
 • VII.B Marie Pšurná, Rj-Hv
 • VIII.A Hana Richterová, Čj-D
 • VIII.B Irena Banasinská, Z-Př-Pv

Netřídní

 • Karin Karczmarczyková, Čj-Aj
 • Jiří Šabacký, F-M-Pv
 • jaroslava Kotyková, Z-Tv

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Procházková

Vychovatelky: Mária Rosypková

                           Eva Švarcová
                           Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci

Školník: Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky:  Emílie Hejníčková

                     Ingeborg Bošelová
                     Věra Kuriaková
                     Mária Bodnárová
                     Zdeňka Samková

Topiči: Josef Matušinský 

             Mária Danihelová
             Augustin Zounar

Školní jídelna

Vedoucí: Liběna Grymová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Orszulíková

Kuchařky: Věra Čečotková

                   Dana Sikorová
                   Božena Zounarová
                  Jiřina Rendlová
                  Květuše Vacková