1985/1986

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Gabriela Ortová
 • I.B Vilma Pokorná
 • II.A Emma Kubášková
 • II.B Jarmila Bednářová
 • II.C Eva Havlásková
 • III.A Božena Filinová
 • III.B Iva Chrobáčková
 • III.C Lydie Flisníková, Zdena Hýblová
 • IV.A Ladislava Spurná, Hv
 • IV.B Marie Musiálová
 • IV.C Anna Kudelková

Vyučující II. stupeň

 • V.A Hana Richterová, Čj- D
 • V.B Jiřina Banasinská, Z-Př-Pv
 • VI.A Věra Bracháčková, Př-Pv
 • VI.B Ludmila Kubinová, Čj-Rj
 • VII.A Ludmila Radová, F-Ch
 • VII.B Ludmila Vavrečková, M-Rý
 • VIII.A Elena Šotkovská, Sj-Rj
 • VIII.B Marie Pšurná, Rj-Hv

Netřídní

 • Karin Karczmarczyková, Čj-Aj
 • Jiří Šabacký, F-M-Pv
 • Jaroslava Kotyková, Z-Tv
 • Halásek, M-F (poloviční úvazek)

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Bahounková

Vychovatelky: Mária Rosypková

                           Eva Švarcová
                           Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci

Školník: Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky: Emílie Hejníčková

                    Alžběta Mayerová
                    Mária Bodnárová
                    Vanda Mechlová
Topiči: Josef Matušinský 
             Mária Danihelová
             Augustin Zounar

Školní jídelna

Vedoucí: Liběna Grymová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Orszulíková

Kuchařky: Jiřina Rendlová

                   Dana Sikorová
                   Božena Zounarová
                   Burdová
                   Květuše Vacková
                   Irena Vasiliadu