1987/1988

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Emma Kubášková
 • I.B Gabriela Ortová
 • II.A Jarmila Bednářová
 • II.B Marie Musiálová
 • II.C Lydie Flisníková
 • III.A Ladislava Spurná
 • III.B Vilma Pokorná
 • III.C Anna Kudelková
 • IV.A Božena Filinová
 • IV.B Iva Chrobáčková
 • IV.C Eva Havlásková

Vyučující II. stupeň

 • V.A Karin Karczmarczyková, Čj-Aj
 • V.B Zdeněk Heiser, Čj-Vv
 • VI.A Elena Šotkovská, Sj-Rj
 • VI.B Věra Bracháčková, Př-Pv
 • VII.A Hana Richterová, Čj-D
 • VII.B Irena Banasinská, Z-Př-Pv
 • VIII.A Marie Pšurná, Rj-Hv
 • VIII.B Ludmila Radová, F-Ch

Netřídní

 • Naděžda Kurzejová, M-Ch
 • Jiří Šabacký, F-M-Pv

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Bahounková

Vychovatelky: Mária Rosypková

                           Eva Švarcová
                           Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci

Školník: Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky: Mária Bodnárová

                    Alžběta Mayerová
                    Vanda Mechlová
                    Růžena Ráblová
                    Marie Řeřuchová

Údržbář: Antonín Chromík

Topiči: Josef Matušinský

             Mária Danihelová
             Jan Fedorňák

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Oršulíková

Kuchařky: Jiřina Rendlová

                    Dana Sikorová
                    Vilma Sedláčková
                    Květuše Vacková