1988/1989

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Jarmila Bednářová
 • I.B Emma Kubášková
 • II.A Marie Musiálová
 • II.B Gabriela Ortová
 • II.C Iva Havlásková
 • III.A Iva Chrobáčková
 • III.B Božena Filinová
 • III.C Lydie Flisniková
 • IV.A Ladislava Spurná, Hv
 • IV.B Viléma Pokorná
 • IV.C Anna Kudelková

Vyučující II. stupeň

 • V.A Naděžda Kurzejová, M - Ch
 • V.B Marie Pšurná, Rj - Hv
 • VI.A Karim Karczmarczyková, Čj - Aj
 • VI.B Jaroslava Kotyková, Z - Tv
 • VII.A Elena Šotkavská, SL - R , Ludmila Radová, Ch - Fy
 • VII.B Věra Bracháčková, Př - Pv
 • VIII.A Hana Richterová, Čj - D
 • VIII.B Irena Banasinská, Z - Př - Pv

Netřídní

 • Jiří Šabacký, M - Fy - Pv výchovný poradce
 • Zdeněk Hriser, Čj - VV

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Bahounková

Vychovatelky: Mária Rosypková

                           Eva Švarcová
                           Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci

Školník: Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky: Mária Bodnárová

                    Alžběta Mayerová
                    Vanda Mechlová
                    Růžena Ráblová
                    Marie Řeřuchová

Topiči: Josef Matušinský - s. Zdeňka Samkvoá

             Mária Danihelová
             Jan Fedorňák

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Oršulíková

Kuchařky: Jiřina Rendlová

                   Dana Sikorová
                   Vilma Sedláčková
                   Květuše Vacková