1989/1990

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová, Jiří Šabacký (od února 1990)

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Mária Rosypková
 • I.B Viléma Pokorná
 • II.A Jarmila Bednářová
 • II.B Emma Kubášková
 • II.C Iva Chrobáčková
 • III.A Marie Musialová
 • III.B Anna Kudelková - Gabriela Ortová
 • III.C Eva Havlásková
 • IV.A Igor Zaťko
 • IV.B Božena Filinová
 • IV.C Lydie Flisníková
 • V.A Ladislava Spurná, Čj-Hv-Tv-Pv
 • V.B Irena Banasinská, Př-Z-Pv

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Naděžda Kurzejová, M-Ch-Tv
 • VI.B Maria Pšurná, Hv-Rj
 • VII.A Karin Karczmarczyková, Čj-Aj
 • VII.B Jaroslava Kotyková, Z-Tv
 • VIII.A Ludmila Radová, F-Ch
 • VIII.B Věra Bracháčková, M-Př-Pv

Netřídní

 • Jiří Šabacký, M-Fy-Pv
 • Zdeněk Haiser, Čj-Vv
 • Anna Mýnářová, D-On,Tv,Pv (od února 1990)
 • Kamila Prokopová, Čj-D
 • Bohuslav Holuša, Čj-D-Rj (od 16.3.90)

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Bahounková

Vychovatelky: Eva Švarcova

                           Karla Zažirejová  

Správní zaměstnanci

Školnice: Oldřiška Fedorňaková

Uklízečky: Mária Bodnárová

                   Alžběta Mayerová
                   Vanda Mechlová
                   Růžena Ráblová
                   Mária Řeřuchová

topiči:  Ján Fedorňák

             Mária Danihelová
             Zdeňka Samková

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Oršulíková

Kuchařky: Jiřina Rendlová

                    Dana Síkorová
                    Květuše Vacková