1990/1991

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Jiří Šabacký

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Emma Kubášková
 • I.B Jarmila Bednářová
 • II.A Mária Rosypková
 • II.B Viléma Pokorná
 • II.C Lydie Flisníková
 • III.A Igor Zaťko
 • III.B Božena Filínová
 • III.C Iva Chrobáčková
 • IV.A Marie Musialová
 • IV.B Anna Kudelková
 • IV.C Eva Havlásková
 • V.A Helena Kubínová
 • V.B Lenka Kocurková

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Ladislava Spurná , M-Ch-Tv
 • VI.B Jiří Král , Hv-R
 • VII.A Ludmila Radová , Čj-Aj
 • VII.B Marie Pšurná , Z-Tv
 • VIII.A Věra Bracháčková
 • VIII.B Jaroslava Kotyková

Netřídní 

 • Naděžda Kurzejová - výchovná poradkyně
 • Zuzana Kleinová
 • Anna Mynářová - Od 1.12.1990 důchod
 • Zdeněk Heiser

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Bahounková

Vychovatelky: Eva Švarcová

                           Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci

Školnice: Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky: Mária Bodnárová

                   Alžběta Mayerová
                   Vanda Mechlová
                   Růžena Ráblová
                   Marie Řeřuchová

topiči:  Ján Fedorňák

             Mária Danihelová
             Zdeňka Samková

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Oršulíková

Kuchařky:  Jiřina Rendlová

                    Dana Síkorová
                    Květuše Vacková