1991/1992

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: p.Jiří Šabacký

Zástupce ředitele: p.Iva Chrobáčková

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Víléma Pokorná
 • I.B Dagmar Pavlasová
 • I.C Anna Kudelková
 • II.A Jarmila Bednářová
 • II.B Emma Kubášková
 • II.C Eva Havlásková
 • III.A Mária Rosypková
 • III.B Marie Musialová
 • III.C Lydie Flisníková
 • IV.A Igor Zaťko
 • IV.B Božena Filínová
 • IV.C Eva Brabcová
 • V.A Věra Bracháčková
 • V.B Zdeněk Heiser

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Jaroslava Kotyková
 • VI.B Lenka Kocurková - od 1.2.1992 Blanka Fajkisová
 • VI.C Bohuslav Holuša
 • VII.A Ladislava Spurná
 • VII.B Naděžda Kurzejová
 • VIII.A Ludmila Radová - od 25.5.1992 Zuzana Kleinová
 • VIII.B Marie Pšurná

Netřídní 

 • Miloslav Hečko
 • Zuzana Kleinová
 • Jana Šlachtová

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Pavla Bahounková

Vychovatelky: Eva Švarcová

                           Karla Zažirejová    

Správní zaměstnanci

Školnice: Oldřiška Fedorňaková

Uklízečky: Bodnárová

                    Mayerová
                    Mechlová
                    Ráblová
                    Řeřuchová

topiči: Ján Fedorňak

            Maria Danihelová
            Zdeňka Samková

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Oršulíková

Kuchařky: Jiřina Rendlová

                   Dana Síkorová
                   Květuše Vacková
                   Alžbeta Burdová