1994/1995

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Jiří Šabacký

Zástupce ředitele: Iva Chrobáčková

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

 • I.A Jarmila Bednářová
 • I.B Kristina Kordulová
 • II.A Kristina Szwedová
 • II.B Ludmila Benrothová
 • II.C Eva Havlásková
 • III.A Marie Sivková
 • III.B Jana Krátká
 • III.C Lydie Flisníková
 • IV.A Marie Musialová
 • IV.B Mária Rosypková
 • IV.C Viléma Pokorná
 • V.A Oechsnerová
 • V.B Bohuslav Holuša

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Miriam Endlicherová
 • VI.B Eva Holá
 • VII.A Libor Suder
 • VII.B Blanka Fajkisová
 • VIII.A Jana Šlachtová
 • VIII.B Marie Pšurná

Netřídní

 • Pavla Dubnická
 • Hana Kwapulinská

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Eva Švarcová

Vychovatelka: Karla Zažirejová

Správní zaměstnanci 

Školník : Zdeněk Kubačka

Uklízečky: Mária Bodnárová

                   Alžběta Mayerová
                   Vanda Mechlová
                   Růžena Ráblová

Topiči: Zdeněk Kubaczka

             Milan Nezhoda
             Miroslav Šlachta

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Kuchařky : Jiřina Balcárková

                    Květa Vacková
                    Dana Matějková
                    Anna Korytarová