2002/2003

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Mgr. Vladimír Kosňovský

Zástupce ředitele: Mgr. Maria Polachová

Administrativní pracovnice: Marcela Dušičková

Vyučující I. stupeň

 • I.A Ludmila Benrothová
 • I.B Markéta Klimšová
 • II.A Mgr. Mária Rosypková
 • II.B Gabriela Němcová
 • III.A Zuzana Litvajová
 • III.B Emma Kubášková
 • IV.A Eva Havlásková
 • IV.B Marcela Matyášová
 • V.A Alice Cardová
 • V.B Petra Harazinová

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Mgr. Eva Burová
 • VI.B Mgr. Blanka Fajkisová
 • VII.A Mgr. Hana Macurová, Michaela Dobošiová
 • VII.B Mgr. Pavla Nesvadbová
 • VIII.A Mgr. Květa Przybylová, Mgr. Danuše Škarydová
 • VIII.B Mgr. Jana Feberová
 • IX.A Mgr. Helena Luková
 • IX.B Mgr. Renata Ochmanová

Netřídní

 • Mgr. Danuše Škarydová
 • Ing. Jana Šlachtová
 • Michaela Dobošiová
 • Mgr. Martina Sládková

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Eva Švarcová

Vychovatelky: Karla Žažirejová

Správní zaměstnanci

Školník: Zdeněk Kubaczka

Uklízečky: Zdeňka Kubaczková

                    Alžběta Mayerová
                    Vanda Mechlová
                    Růžena Ráblová