2009/2010

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Mgr. Vladimír Kosňovský

Zástupce ředitele: Mgr. Renata Ochmanová

Výchovný poradce: Ing. Jana Šlachtová

Personalista: Dagmar Votrubcová

Finanční referent: Ing. Jana Kosňovská

Vyučující I. stupně

 • I. třída Mgr. Gabriela Němcová
 • II. třída Markéta Klimšová
 • III. třída Mgr. Barbora Tomšů
 • IV. třída Mgr. Mária Rosypková
 • V. třída Mgr. Marcela Matyášová

Vyučující II. stupně

 • VI. třída Mgr. Blanka Fajkisová Čj, D, Ov
 • VII. třída Mgr. Pavla Nesvadbová Čj, Rj, Hv
 • VIII. třída Dana Dorňáková Aj
 • IX. třída Mgr. Helena Luková M, Př,

Netřídní

 • Mgr. Vladimír Kosňovský F, Ov
 • Mgr. Renata Ochmanová Inf, Vv
 • Ing. Jana Šlachtová M, Ch
 • Mgr. Martina Sládková Z, Tv
 • Mgr. Jarmila Beranová F, Pč

Vychovatelky

Eva Švarcová
Karla Zažirejová

Nepedagogičtí pracovníci

provozář Zdenek Kubaczka
kuchařka Ilona Mikulová
uklízečka Zdeňka Kubaczková
                  Vanda Mechlová
                  Růžena Ráblová