2018/2019

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: MVDr. Martin Svoboda, e-mail: skolni.zs@volny.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Renata Ochmanová, e-mail: renataochmanova@seznam.cz

Výchovný poradce: Ing. Jana Šlachtová, e-mail: jana.slachtova@seznam.cz

Personalista: Dagmar Votrubcová

Finanční referent: Anna Kubinová, e-mail: skolni.eko@volny.cz

Vyučující I. stupně

 • I. třída Mgr. Barbora Tomšů
 • II. třída Mgr. Gabriela Němcová
 • III. třída Mgr. Mária Rosypková
 • IV. třída Mgr. Marcela Matyášová
 • V. třída PaedDr. Taťána Pawerová - Čj, D

Vyučující II. stupně

 • VI. třída Mgr. Pavla Nesvadbová Čj, Rj, D, Hv
 • VII. třída Mgr. Květa Przybylová Př, F, Přv, Vl, Prv, Pč
 • VIII. třída Mgr. Renata Ochmanová M, Inf, Vv
 • IX. třída MVDr. Martin Svoboda Z

Netřídní

 • Ing. Jana Šlachtová M, Ch, Pč
 • Mgr. Martina Sládková Tv, Aj, Vv
 • Mgr. Eva Lomičová Aj, Pč

Asistenti pedagoga

Zuzana Smočková
Miroslava Novotná
Dagmar Mackovčáková
Monika Kožušníková
Renata Nováková
Hana Blažíková


Školní asistent

Sylvie Řepková  

Vychovatelky

Irena Bartečková
Martina Pekárová

Nepedagogičtí pracovníci

provozář Zdenek Kubaczka
kuchařka Jana Ševěčková
uklízečka Iveta Chourová
                  Vanda Mechlová
                  Angelika Srncová