DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doba realizace: 

  • 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022
  • 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022
  • 1. 1. 2023 - 31. 8. 2023


Projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy.

Popis projektu:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
Pandemie covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Cíle projektu:

Zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu EU.
"Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

Finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích obdobích:

  • září-prosinec 2022
  • leden-srpen 2023