Akce školy 2023/2024

Děti vyráběly plakáty, které měly za úkol ukázat všem, že matematika je prima. Číslice, zlomky, krychle, kvádry, násobilka - prostě všechno, co jsme se za půl roku naučili, děti krásně ztvárnily a v lednu budou jejich výtvory zdobit chodby školy 😍

Čtvrťáci v adventním čase navštívili výstavu betlémů a byli se i podívat na vánoční strom ve vestibulu magistrátu.

Rodiče, děti i učitelky prožili příjemnou sobotu na zámku Kravaře, kde probíhal vánoční jarmark s doprovodným programem.

Ve středu 29. listopadu jsme společně s rodiči i dětmi strávili příjemné odpoledne při výrobě adventních věnečků a poslechu vánočních koled.

Poslední říjnový den se do 4. třídy slétla strašidla, aby se prostřednictvím četby, matematických i výtvarných činností seznámila s historií, tradicemi, zvyky a symboly dvou podzimních svátků - Dušiček a Halloweenu.

V úterý 19.9.2023 jsme se s žáky 6.B vypravili na hrad Bouzov a zde jsme se dověděli mnoho zajímavých informací o architektuře této středověké památky. Žáci měli možnost porovnat původní stav hradu, pocházejícího z přelomu 13 a 14.století, a jeho současnou podobu, kterou získal díky romantické přestavbě z přelomu 19. a 20. století. A protože...

Navštívili Archeopark v Chotěbuzi, kde se seznámili s životem Slovanů, prohlédli si slovanská obydlí, vyzkoušeli si mletí obilí na žernovech, do voskových tabulek napsali svá jména hlaholicí, na chvíli se stali i archeology. Velkým zážitkem pro všechny byla možnost vyzkoušet si lukostřelbu.