Obědy do škol

Naše škola se zapojila do projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" podpořeném finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

Projekty "Obědy do škol" z Operačního programu potravinové a materiální pomoci nabízí možnost bezplatného stravování dětem ve věku 3-15 let z rodin nacházejících se v hmotné nouzi.

Trvání aktivity: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.