INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE


Jaké dítě/žáka lze v rámci programu Bezplatné stravování podpořit?

Lze podpořit dítě/žáka z rodiny, která pobírá dávky hmotné nouze dle vyhlášení dotačního programu (DP). Věková kategorie pro podpořené je stanovena od 2 do 26 let, jedná se o děti a žáky navštěvující mateřskou školu (MŠ), základní školu (ZŠ) nebo střední školu (SŠ).

Co je potřeba pro zapojení do programu škole doložit?

Čestné prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola a potvrzení z Úřadu práce ČR (ÚP) o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Dítě/žáka lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.

Jaký je postup v případě řádného neodhlašování obědů zákonnými zástupci?

V případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neodhlašuje dítě/žáka ze stravování, může ředitel školy dítě/žáka z bezplatného stravování vyřadit. Do podpory bezplatného stravování lze opětovně dítě či žáka zařadit po doplacení dlužné částky za stravování a opětovném doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze z Úřadu práce ČR.

Trvání aktivity: od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024.