OKAP II

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Aktivita: Kroužek 3D modelování a používání nových technologií

Stručná charakteristika aktivity: Žáci se celoročně po dobu 2 let v kroužku 3D modelování naučí používat nové moderní technologie, prakticky budou pracovat s 3D tiskárnami a jejich příslušenstvím, včetně programování pod dohledem zkušeného odborníka, čímž se zvýší jejich manuální zručnost i motivace ke studiu technických oborů.

doba trvání projektu: od 1.9.2021 do 30.6.2023