Zápis do 1. třídy

pro děti narozené

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

proběhne ve dnech

pondělí 3. 4. a úterý 4. 4. 2023

od 9.00 do 16.00 hodin

Rodiče, přijďte s dítětem a přineste si s sebou:
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte, zdravotní průkaz
 • pro děti, které nejsou státními občany ČR, povolení k pobytu
 • v případě opatrovníka nebo pěstouna rozhodnutí soudu

Součástí zápisu bude:

 • formální část: podání žádosti o přijetí (dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v §37 odst. 2)
 • neformální část: motivační pohovor s dítětem
 • informace o odkladu povinné školní docházky
 • informace o možnosti vyrovnání nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou dítěte do mateřské školky, případně do přípravné třídy

Budou otevřeny dvě první třídy, do kterých bude zapsáno maximálně 40 žáků.

Kritéria k zápisu do 1. třídy

 • Spádovost
 • Sociální podmínky dítěte

Zápis proběhne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co nabízíme?

Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou a interaktivními tabulemi.

Součástí školy je:

 • školní družina
 • výdejna stravy
 • odborná učebna fyziky a chemie
 • odborná učebna přírodopisu
 • 2 učebny výpočetní techniky
 • multimediální učebna
 • školní dílny
 • cvičná kuchyňka
 • keramická dílna
 • tělocvična a školní hřiště

Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí v příštím školním roce do 1. třídy. Aby s úspěchem překonalo překážky přechodu z mateřské školy a bez obtíží zvládlo první třídu, prosíme Vás už teď o spolupráci a pomoc.

Co by Vaše dítě mělo umět a znát při nástupu do 1. třídy:

 • znát své jméno a příjmení, vědět jak se jmenují rodiče
 • umět se samostatně oblékat, zapínat knoflíky, udělat mašličku na tkaničce
 • umět si uložit věci na určené místo (oblečení, hračky, knížky…) a udržovat pořádek
 • poznat základní barvy
 • umět kreslit tužkou, pastelkami a barvami
 • stříhat nůžkami s kulatou špičkou
 • poslouchat vyprávění, pohádky se zájmem a v klidu
 • správně si umýt ruce, používat kapesník

Prosíme o prohlubování společenských návyků:

 • zdravení, používat slova "prosím" a "děkuji"
 • dát přednost dospělým ve dveřích, doma rodičům, příbuzným
 • uposlechnout na první příkaz
 • učit dítě mluvit jasně a srozumitelně, zřetelně vyslovovat, navzájem po sobě nekřičet


Věci, které bude Vaše dítě potřebovat při nástupu do 1. třídy:

 • aktovku
 • přezůvky – papuče se světlou podrážkou (ne sportovní obuv nebo cukle!)
 • do TV bílé tričko, kraťasy nebo tepláky bez zipů a knoflíků, sportovní obuv se světlou podrážkou
 • do VV a Pč zástěru nebo starou košili, kelímek, hadřík, slídu nebo noviny na lavici
 • hygienické potřeby: malý ručník, mýdlo, toaletní papír, celé balení papírových kapesníků, ubrousek na svačinu

Jiné potřeby zatím nekupujte, domluvíte se až na začátku roku s paní učitelkou!

Školní družina:

 • zápis bude probíhat 1. 9. 2023 od 8.00 do 12.00 hodin
 • měsíční poplatek za ŠD činí 150,- Kč na dítě
 • provoz ŠD: 6.30 – 7.55 a 11.40 – 16.15, v pátky do 16.05

Obědy:

Dovážejí se ze ZŠ Moravská, výběr ze dvou druhů jídla, pravidelně ovoce nebo zákusek, pití.

Za první měsíc možno zaplatit hotově při nástupu do školy 1. 9. 2023, potom se platba stahuje z účtu. Obědy lze domluvit předem na ZŠ Moravská (jídelna) tel.: 596 884 555.

Milé maminky a tatínkové,

Se svými dětmi si často zpívejte, přednášejte básničky, nechte dítě kreslit, choďte s dítětem pravidelně na procházky a hlavně si s ním povídejte.

Na Vaše dítě i na Vaši spolupráci se těší všichni zaměstnanci ZŠ Školní Havířov-Šumbark, tel.: 596 884 808