Zápis do 1. třídy

pro děti narozené

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

proběhne ve dnech

pondělí 8. 4. a úterý 9. 4. 2024

od 13.00 do 17.00 hodin

Rodiče, přijďte s dítětem a přineste si s sebou:
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte, zdravotní průkaz
 • pro děti, které nejsou státními občany ČR, povolení k pobytu
 • v případě opatrovníka nebo pěstouna rozhodnutí soudu

Součástí zápisu bude:

 • formální část: podání žádosti o přijetí (dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v §37 odst. 2)
 • neformální část: motivační pohovor s dítětem
 • informace o odkladu povinné školní docházky
 • informace o možnosti vyrovnání nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou dítěte do mateřské školky, případně do přípravné třídy

Budou otevřeny dvě první třídy, do kterých bude zapsáno maximálně 40 žáků.

Kritéria k zápisu do 1. třídy

 • Spádovost
 • Sociální podmínky dítěte

Zápis proběhne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co nabízíme?

Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou a interaktivními tabulemi.

Součástí školy je:

 • školní družina
 • výdejna stravy
 • odborná učebna fyziky a chemie
 • odborná učebna přírodopisu
 • 2 učebny výpočetní techniky
 • multimediální učebna
 • školní dílny
 • cvičná kuchyňka
 • keramická dílna
 • tělocvična a školní hřiště

Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí v příštím školním roce do 1. třídy. Aby s úspěchem překonalo překážky přechodu z mateřské školy a bez obtíží zvládlo první třídu, prosíme Vás už teď o spolupráci a pomoc.

Co by Vaše dítě mělo umět a znát při nástupu do 1. třídy:

 • znát své jméno a příjmení, vědět jak se jmenují rodiče
 • umět se samostatně oblékat, zapínat knoflíky, udělat mašličku na tkaničce
 • umět si uložit věci na určené místo (oblečení, hračky, knížky…) a udržovat pořádek
 • poznat základní barvy
 • umět kreslit tužkou, pastelkami a barvami
 • stříhat nůžkami s kulatou špičkou
 • poslouchat vyprávění, pohádky se zájmem a v klidu
 • správně si umýt ruce, používat kapesník

Prosíme o prohlubování společenských návyků:

 • zdravení, používat slova "prosím" a "děkuji"
 • dát přednost dospělým ve dveřích, doma rodičům, příbuzným
 • uposlechnout na první příkaz
 • učit dítě mluvit jasně a srozumitelně, zřetelně vyslovovat, navzájem po sobě nekřičet


Věci, které bude Vaše dítě potřebovat při nástupu do 1. třídy:

 • aktovku
 • přezůvky – papuče se světlou podrážkou (ne sportovní obuv nebo cukle!)
 • do TV bílé tričko, kraťasy nebo tepláky bez zipů a knoflíků, sportovní obuv se světlou podrážkou
 • do VV a Pč zástěru nebo starou košili, kelímek, hadřík, slídu nebo noviny na lavici
 • hygienické potřeby: malý ručník, mýdlo, toaletní papír, celé balení papírových kapesníků, ubrousek na svačinu

Jiné potřeby zatím nekupujte, domluvíte se až na začátku roku s paní učitelkou!

Školní družina:

 • zápis bude probíhat 1. 9. 2024 od 8.00 do 12.00 hodin
 • měsíční poplatek za ŠD činí 150,- Kč na dítě
 • provoz ŠD: 6.30 – 7.55 a 11.40 – 16.15, v pátky do 16.05

Obědy:

Dovážejí se ze ZŠ Moravská, výběr ze dvou druhů jídla, pravidelně ovoce nebo zákusek, pití.

Obědy lze domluvit předem na ZŠ Moravská (jídelna) tel.: 596 884 555.

Milé maminky a tatínkové,

Se svými dětmi si často zpívejte, přednášejte básničky, nechte dítě kreslit, choďte s dítětem pravidelně na procházky a hlavně si s ním povídejte.

Na Vaše dítě i na Vaši spolupráci se těší všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Školní Havířov-Šumbark, tel.: 596 884 808