1997/1998

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: Mgr. Iva Chrobáčková

Zástupce ředitele: Mgr. Maria Polachová

Administrativní pracovnice: Marcela Dušičková

Vyučující I. stupeň

 • I.A Ludmila Benrothová
 • I.B Ema Kubášková
 • II.A Jarmila Bednářová
 • II.B Barbora Tomisová
 • II.C Mgr. Eva Tscírková
 • III.A Jana Krátká
 • III.B Mgr. Martina Sládková
 • III.C Mgr. Hana Chobotová
 • IV.A Mgr. Marie Sivková
 • IV.B Mgr. Mária Osypková
 • IV.C Lidye Flisníková, Hana Bočková
 • V.A Marcela Matyášová
 • V.B Lenka Blusová
 • V.C Eva Havlásková

Vyučující II. stupeň

 • VI.A Jana Feberová
 • VI.B Mgr. Pavla Wróblová
 • VII.A Mgr. Marie Pšurná
 • VII.B Mgr. Renáta Bednarzová
 • VIII.A Mgr. Helena Luková
 • VIII.B Mgr. Miroslav Popovič
 • IX.A Ing. Jana Šlachtová
 • IX.B Mgr. Blanka Fajkisová

Netřídní 

 • Mgr. Alena Borbélyová

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Eva Švarcová

Vychovatelky: Karla Žažirejová

                           Petra Harazinová   

Správní zaměstnanci

Školník: Zdeněk Kubaczka

Uklízečky: Zdeňka Spáčilová

                    Alžběta Mayerová
                    Vanda Mechlová
                    Růžena Ráblová

Školní jídelna

Vedoucí: Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka: Jiřina Balcárková

Kuchařky: Květa Vacková

                   Dana Matějková
                   Anna Korytarová