Zaměstnanci školy

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: MVDr. Martin Svoboda, e-mail: skolni.zs@volny.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Renata Ochmanová, e-mail: renataochmanova@seznam.cz

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Nesvadbová, e-mail: pavla.nesvadbova@centrum.cz

Karierový poradce: Ing Olga Jakšlová, e-mail: o.jakslova@gmail.com 

Personalista: Dagmar Votrubcová, e-mail: votrubcova.dagmar@seznam.cz

Ekonom - hlavní účetní:  Iveta Sluštíková, e-mail: skolni.slustikova@seznam.cz


Vyučující I. stupně

I.A třída: Mgr. Barbora Tomšů
I.B třída: Mgr. Jindřiška Pawlasová
II.A třída: Mgr. Gabriela Němcová
II.B třída: Mgr. Jana Stepková
III. třída: Mgr. Marcela Matyášová
IV. třída: Ing. Kateřina Chvátalová
V.A třída: Mgr. Jan Debrecenyi - Čj, D, Ov
V.B třída: Ing. Vladimíra Čechová, Ph.D. - M, Pč, Vv


Vyučující II. stupně

VI.A třída: Mgr. Květa Przybylová - Vl, Prv, Přv, Př, Pč
VI.B třída: Mgr. Pavla Nesvadbová - Čj, Rj, Hv
VII. třída: Mgr. Martina Sládková - Tv, Aj
VIII. třída: Ing. Olga Jakšlová - M, F
IX. třída: PaedDr. Taťána Pawerová - Čj, Vv, Ov  


Netřídní

MVDr. Martin Svoboda - Z
Mgr. Renata Ochmanová - Inf, Ch, Pč
Mgr. Eva Lomičová - Aj, Ov
Mgr. Jitka Kulhánková - Čj, Vv
Ing. Daniela Fichnová - Tv, Hv, Pč, Sportovní hry                                                                                                    Mgr. Denisa Janků - speciální pedagog                                                                                             

Asistenti pedagoga

Monika Kožušníková                                                                                                                                       Dagmar Mackovčáková                                                                                                                                        Renata Nováková
Bc. Miroslava Novotná 
Bc. Zuzana Smočková 
Pavla Trčálková
Kateřina Haplová

Školní asistent

Martina Pekárová

Vychovatelky školní družiny

Irena Bartečková
Zdenka Komancová

Nepedagogičtí pracovníci

provozář: Stanislav Mihál
kuchařky: Jarmila Jakešová
uklízečky: Angelika Srncová 
                    Iveta Chourová