2020/2021

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: MVDr. Martin Svoboda, e-mail: skolni.zs@volny.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Renata Ochmanová, e-mail: renataochmanova@seznam.cz

Výchovný poradce: Ing. Jana Šlachtová, e-mail: jana.slachtova@seznam.cz

Personalista: Dagmar Votrubcová

Finanční referent: Anna Sluštíková, e-mail: skolni.eko@volny.cz

Vyučující I. stupně

 • I. třída Mgr. Barbora Tomšů
 • II. třída Mgr. Gabriela Němcová
 • III. třída Mgr. Marcela Matyášová
 • IV. třída Mgr. Jana Stepková
 • V. třída Mgr. Martina Sládková - Tv, Aj

Vyučující II. stupně

 • VI. třída Ing. Olga Jakšlová M, F, Ov, Pč
 • VII. třída PaedDr. Taťána Pawerová Čj, D, Vv, Ov
 • VIII. třída Mgr. Pavla Nesvadbová Čj, Rj, D, Hv
 • IX. třída Mgr. Květa Przybylová Př, Přv, Prv, F, Vl

od 1. 2. 2021 rozdělěna 7. třída na 7.A a 7.B

 • VII. A třída PaedDr. Taťána Pawerová Čj, Vv, VkZ
 • VII. B třída Ing. Vladimíra Čechová M, Ov, Tv, Pč

Netřídní

 • MVDr. Martin Svoboda Z
 • Mgr. Renata Ochmanová M, Inf, Pč
 • Ing. Jana Šlachtová M, Ch, VkZ, Pč
 • Mgr. Eva Lomičová Aj, Ov
 • od 1. 2. 2021 Mgr. Jan Debrecenyi Čj, D, Z, Ov

Asistenti pedagoga

Zuzana Smočková
Miroslava Novotná
Dagmar Mackovčáková
Monika Kožušníková
od 13. 10. 2020 Pavla Trčálková

Školní asistent

Sylvie Řepková, od 1. 12. 2020 Nikola Krenželok,
od 1. 2. 2021 Zdeňka Komancová

Vychovatelky

Irena Bartečková
Martina Pekárová

Nepedagogičtí pracovníci

provozář Stanislav Mihál
kuchařka Jana Ševěčková
                  Jarmila Jakešová
uklízečka Vanda Mechlová
                  Angelika Srncová
                  Iveta Chourová