CO2 liga - 1. mise

Příprava myšlenkové mapy

Bádání v médiích

Brainstorming nad videi o klimatické změně 

Myšlenková mapa

Rozbor myšlenkové mapy

Prezentace v 8. třídě

Nástěnka CO2 ligy ve vestibulu školy