Bowling

31.01.2023

Žáci 7. třídy se vypravili na bowling. Po příchodu na místo vytvořili družstva a poté v rámci třídního turnaje bojovali o umístění. Během hry si povídali o možnostech, které mají při využití volnočasových aktivit nejen s kamarády, ale i s rodinou. Vzájemně se povzbuzovali a měli radost z každého výsledku. Uvědomovali si pravidla slušného chování ve společnosti a seznámili se s provozním řádem sportoviště. Cíl aktivity - zprostředkování zážitkového sportovního programu - byl naplněn. Žáci se seznámili s alternativní formou sportovního i společenského vyžití a navíc si uvědomili důležitost sportovního chování, kolektivní spolupráce i základní pravidla chování v novém prostředí.