Halloween ve čtvrté třídě

31.10.2023

Poslední říjnový den se do 4. třídy slétla strašidla, aby se prostřednictvím četby, matematických i výtvarných činností seznámila s historií, tradicemi, zvyky a symboly dvou podzimních svátků - Dušiček a Halloweenu.