IROP OČIMA DĚTÍ

12.12.2021

Naše škola se zapojila do soutěže IROP očima dětí. Děti ztvárnily sedm výtvorů reprezentující oblasti, které IROP podporuje - cyklostezku, nemocnici, revitalizaci bytového domu, zámek, odborné učebny, středisko volného času, hasičskou zbrojnici. Soutěže se zúčastnili žáci 1. A, 1. B, žáci dopravního kroužku, Andrej Radič ze 6. třídy a Nikola Medvecová z 8.A.