Robot OZOBOT

24.09.2021

24. září vycestovala čtvrtá třída do Ostravy do Velkého světa techniky, kde byl pro děti připraven vzdělávací program Robot Ozobot. Jednalo se o vzdělávací program zaměřený na IT a robotiku, který přiblížil dětem základy vizuálního programování. Ozobot je miniaturní robot, jehož schopnosti jsou založeny na optických sensorech. Děti programovaly roboty pomocí kresby barevných kódů - tzv. ozokódů, zaujatě kreslily pro robota vlastní cesty a pomocí tabulky s nápovědou dávaly robotům různé povely - např. rychle, pomalu, doprava, doleva, přeskoč, zatoč se jako tornádo apod. Následně sledovaly, jak se jim to podařilo a jak jejich robotek po čarách "cestuje".