Svět techniky 5. třídy

16.02.2023

Obě 5. třídy se vypravily do Světa techniky na programy: Drátování a Šifrování.

V dílně DRÁTKOVÁNÍ se seznámili s typy drátků a materiály, z nichž drátky jsou. Ukázali si různé druhy nástrojů pro drátkování. Vyzkoušeli drátky ucvaknout a zahřívat, aby poznali, jak se materiál chová při různé teplotě. Následně si vyrobili z drátků a perliček pomocí techniky drátkování srdíčka, která si mohli odnést domů.

Následně po malé svačině se přesunuli do druhé výukové místnosti, kde byl připraven lektor s programem šifrování. Žáci se nejprve seznámili s různými způsoby kódování a druhy kódů a následně s šifrováním, které kdysi vytvořil římský státník a vojevůdce Gaius Julius Caesar. Žáci dostali k dispozici šifrovací kolečka, pomocí nichž nejprve luštili jednoduché šifry a následně měli za úkol vyluštit, kde je schovaný poklad. Po vyluštění šifry žáci poklad našli.

Žákům se program velmi líbil, osvojili si nové dovednosti a rozšířili si obzory o nové aktivity, kterými se mohou zabývat.