Ovoce a zelenina do škol

Cílem školního projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. 

Dodavatelem ovoce a zeleniny je firma BOVYS s.r.o. Hlinsko

V letošním školním roce bude dětem dodáváno ovoce nebo zelenina 1x za 14 dní, 

První dodávka bude v úterý 14. září. Po celý školní rok bude závozovým dnem ÚTERÝ v LICHÉ TÝDNY.

14. 9. děti dostanou banán a blumu

30. 9. bluma