Základní škola a Mateřská škola 

Školní 1/814, Havířov-Šumbark, 

příspěvková organizace

ZŠ Havířov-Šumbark Školní1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

tel.: 596 884 808

Chlubíme se:                                                               Prohlédněte si exteriér  

 4. tř. /5. tř. /CO2 liga

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.
Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Akce školy

Ve středu 29. listopadu jsme společně s rodiči i dětmi strávili příjemné odpoledne při výrobě adventních věnečků a poslechu vánočních koled.

Poslední říjnový den se do 4. třídy slétla strašidla, aby se prostřednictvím četby, matematických i výtvarných činností seznámila s historií, tradicemi, zvyky a symboly dvou podzimních svátků - Dušiček a Halloweenu.

V úterý 19.9.2023 jsme se s žáky 6.B vypravili na hrad Bouzov a zde jsme se dověděli mnoho zajímavých informací o architektuře této středověké památky. Žáci měli možnost porovnat původní stav hradu, pocházejícího z přelomu 13 a 14.století, a jeho současnou podobu, kterou získal díky romantické přestavbě z přelomu 19. a 20. století. A protože...

Navštívili Archeopark v Chotěbuzi, kde se seznámili s životem Slovanů, prohlédli si slovanská obydlí, vyzkoušeli si mletí obilí na žernovech, do voskových tabulek napsali svá jména hlaholicí, na chvíli se stali i archeology. Velkým zážitkem pro všechny byla možnost vyzkoušet si lukostřelbu.

Posledni den jsme si s 5.B zpestřili zmrzlinou a skákacím hradem. Děti si u zmrzlináře uspořádaly i diskotéku

Žáci 3. třídy si udělali s třídní učitelkou výlet na Ondřejník. Vlakem se dopravili do Frýdlantu nad Ostravicí a poté se vydali po svých do kopce. Cestou plnili Lesní bingo a zahráli si Kolíčkovanou. Na vrcholu všechny čekaly krásné výhledy, ale i občerstvení a dětské hřiště, kde se děti mohly vydovádĕt.

Třeťáci se vydali na dobrodružnou výpravu do DinoParku. Prohlédli si statické i pohyblivé modely dinosaurů, svezli se DinoExpresem, na dětském paleontologickém hřišti objevovali ukrytou kostru pravěkého tvora, vyzkoušeli si, jak fouká Dinohurikán, shlédli film v 3D kině, vydováděli se na dětském hřišti s prolézačkami a lanovkou, pohladili si a...

Třeťáci formou zajímavých aktivit opakovali, procvičovali a fixovali učivo o lidském těle a etapách lidského života.

Aquapark Bohumín

V rámci projektového dne navštívili žáci 8. a 9. třídy aquapark v Bohumíně. Nebylo to pouze o zábavě ale nahlédli i do útrob aquaparku.

Besedy s MP

Hrádek ve Slezsku

Pojeďte s námi na školní výlet s "osmičkou"...

Sportovní den

Šesťáci na výletě???

Pohádky hrou

V červnu za námi dorazila putovní soutěž "Pohádky hrou" zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti a regionální identity dětí formou prožitkového učení. Děti 2. a 3. třídy plnily v družstvech na stanovištích úkoly, které se týkaly našeho města a jeho okolí.